หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด,1.มิถุนายน.2565 สาธุได้ไหม

 

หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด,1.มิถุนายน.2565 สาธุได้ไหม

 

 

VDO หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด,1.มิถุนายน.2565 สาธุได้ไหม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.