หากไม่มีกล้องบันทึกไว้…ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.