เช็กบิลหมอปลา ฟ้องกันให้วุ่นทั้งศิษย์ปู่แสง แถมขุดคดีเก่าบุกวัดเจอสาวสอง อ้างทำเสื่อม (คลิป)

นที่ 17 พ.ค. 65 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างฆราวาสกับพระสงฆ์ รวมทั้งการเรียกศรัทธาคืนจากพุทธศาสนิกชนว่า ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดำเนินการในส่วนที่จำเป็น ซึ่งตนได้มีคำสั่งให้สำนักพุทธฯ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อดำเนินการตั้งแต่ต้นที่เกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ แต่ไม่ได้ให้ข่าวออกไป

667909

“อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาของเรามีมา 2,500 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องการผิดพระวินัย ทั้งในเรื่องปาราชิกหรือสิ่งต่าง ๆ พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนาพุทธเรามีมา 2,500 ปี คงไม่ต้องไปพึ่งใครเพียงคนใดคนหนึ่งที่มาบอกว่าจะมาบริหารจัดการองค์กรพุทธ เรามีพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้าดูแลมาโดยตลอด และอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ คงไม่ต้องไปพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บอกว่าจะมาทำเพื่อศาสนา”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ส่วนการดำเนินการกับ นายจีระพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ทุกอย่างว่าไปตามกฎหมาย อะไรที่ยอมไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินก็ต้องดำเนินการตามที่นักกฎหมายกล่าวไว้ ซึ่งในส่วนของสำนักพุทธฯ ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตามมติของมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีการเข้าไปดูแลพระสงฆ์และศาสนาอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการกำกับดูแลพระตามลำดับชั้น และอยู่ระหว่างที่จะตั้งโทษในส่วนที่จะเกิดขึ้นแต่ละลำดับชั้นลงไปในการดูแลของพระใต้การปกครอง ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าสำนักพุทธฯ จะนิ่งเฉย หลายอย่างได้ทำไปแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

394390

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนนนทบุรี 1 (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ นายปกครอง สุวรรณดารา ผอ.กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวน สอบสวนเพื่อเอาผิดกับ ผอ.สำนักพุทธฯ จ.ยโสธร และนายอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร กรณีมีส่วนร่วมกับนายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา กับพวก รวมทั้งสื่อมวลชน ในการไปจาบจ้วงและข่มขืนใจ “หลวงปู่แสง ญาณวโร” สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ให้รับสารภาพว่าจับเนื้อต้องตัวหญิงสาว ที่ใช้วิธีล่อให้กระทำความผิด อันเป็นวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การบุกไปสำนักสงฆ์ดังกล่าว มีนายอำเภอป่าติ้ว ผอ.สำนักพุทธฯ ยโสธร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมคณะบุกไปด้วย ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมต้องเข้าใจกฎ ระเบียบ และขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ แต่กลับปล่อยให้หมอปลาและพวกแสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขืนใจหลวงปู่แสงให้ยอมรับว่ากระทำการใด หรือไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด อันมีลักษณะความผิดตาม ป.อ.มาตรา 309 และยังอาจเข้าข่ายความผิดต่าง ๆ นั้น

440569

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ด้านที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายสนธิญา สวัสดี เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ป. เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา และพวก ภายหลังหลังนำกลุ่มสื่อมวลชนและข้าราชการ จาบจ้วงและข่มขืนใจหลวงปู่แสง ญาณวโร ให้รับสารภาพว่าจับเนื้อต้องตัวหญิงสาว

นายสนธิญา กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของนายจีรพันธ์ และทีมงาน ในบางประเด็นเป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ในเหตุการณ์​ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ นายจีรพันธ์ได้ยอมรับว่าส่งทีมงานเข้าไปล่อซื้อโดยมิชอบ แม้ว่านายจีรพันธ์และทีมงานจะกราบขอโทษต่อหลวงปู่แสงไปแล้ว แต่การกระทำที่เกิดขึ้นเข้าข่ายการบ่อนทำลายพุทธศาสนา และความผิดถือว่าสำเร็จแล้ว ดังนั้นในวันนี้จึงขอให้ตำรวจ บก.ป. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา

398787

นอกจากนี้ ขอให้ตำรวจ บก.ป. รวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าคณะของ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ยโสธร และนายอำเภอป่าติ้ว ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น เข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไ่ม่

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

278496

บรรยากาศที่วัดป่าอรัญญาวิเวก ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ประตูทางเข้าวัดยังคงปิด ไม่ให้รถของบุคคลภายนอกเข้าไปด้านใน คัดกรองคนเข้าออกต้องลงทะเบียนเหมือนเดิม มีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดจุดคัดกรองเป็น 3 จุด คือ 1.จุดหน้าประตูทางเข้า 2.จุดนั่งรอคิวก่อนจะถึงกุฏิหลวงปู่ 200 เมตร 3.จุดเข้มงวดหน้ากุฏิหลวงปู่ ห้ามบันทึกภาพทุกกรณี

566598

โดยวันนี้ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่ เวลา 13.00-15.00 น. และมีกฎข้อห้ามที่เพิ่มมาใหม่ คือขอความร่วมมือไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปกราบหลวงปู่บนกุฏิทุกกรณี หากมีสิ่งของมาถวายหลวงปู่ ให้ฝากผู้ชายหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นไปถวายแทน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

967134

ซึ่งวันนี้เวลา 12.50 น. นายเฉลิมชัย จันทะโคตร ลูกศิษย์หลวงปู่แสง โฆษกวัด ได้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนที่มารอเข้าคิวเพื่อเข้าไปกราบหลวงปู่จำนวนมาก ให้เข้าใจตรงกันว่าการเข้าไปพบหลวงปู่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และให้เข้าไปพบหลวงปู่ได้ ครั้งละไม่เกิน 15 คน

ส่วนเวลาที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของหลวงปู่ เช่น หากหลวงปู่ลงมานั่งที่กุฏิ 14.00 น. ประชาชนที่มากราบไหว้จะมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ไม่มีการขยายเวลาต่อทุกกรณี

290614

หลังจากนั้น หลวงปู่ได้ถามกับนายเฉลิมชัยว่า นอกจากเจ้าหน้าที่แล้ว มีนักข่าวมาอยู่หน้าวัดใช่ไหม ให้เรียกเขาเข้ามา กระทั่งนายเฉลิมชัยได้พาทีมข่าวเข้าไปพบหลวงปู่ เมื่อทีมข่าวขึ้นไปบนกุฏิ นายเฉลิมชัยก็แนะนำว่านักข่าวที่มาอยู่หน้าวัดมาจากช่องอมรินทร์ทีวี มาเป็นตัวแทนขอขมาหลวงปู่ หากทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอให้หลวงปู่เมตตาให้อภัยด้วย หลวงปู่ก็บอกว่า “เมตตา ที่ผ่านมาไม่เคยด่าเคยว่าเลยสักคำ” แล้วก็ให้ทีมข่าวเข้าไปกราบ พร้อมเอาไม้ขนไก่เคาะหัวให้ เป็นสิริมงคล

790898

นายเฉลิมชัย จันทะโคตร ลูกศิษย์หลวงปู่แสง โฆษกวัด เปิดเผยว่า วันนี้ที่เห็นว่ามีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นมติของคณะสงฆ์ และกรรมการของวัด ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของหลวงปู่แสง สิ่งที่ห้ามเด็ดขาด คือห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนกุฏิของหลวงปู่

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

903572

ส่วนเรื่องพระอุปัฏฐากที่เปิดรายชื่อไป เป็นมติของคณะสงฆ์ ที่ถูกแต่งตั้งให้มาดูแลหลวงปู่ ซึ่งจะมีพระคาวและพระทวี ร่วมอยู่ในรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากต้องสอนและให้ความรู้ในการดูแลหลวงปู่อย่างถูกต้อง หากพระอุปัฏฐากที่ถูกแต่งตั้งมาใหม่ ทำความเข้าใจเรียนรู้จากพระคาวและพระทวีแล้ว พระคาวและพระทวีก็จะลดบทบาทลง ไปช่วยงานส่วนอื่นของวัดแทน

ส่วนเรื่องที่มี ส.ส.จังหวัดอำนาจเจริญ ไปออกรายการ และมีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนหน้านี้ว่า ไม่ให้หมอปลาเข้ามาเหยียบที่วัด ขอชี้แจงว่าขณะนี้เรื่องของหลวงปู่ คณะสงฆ์และกรรมการของวัด รวมไปถึงทีมทนายได้แต่งตั้งให้ตนเองเป็นคนให้ข้อมูลเพียงคนเดียวเท่านั้น และทางวัดไม่เคยบอกห้ามให้หมอปลา หรือทีมนักข่าวมาที่วัด สำหรับเรื่องที่มีชาวยโสธรไปแจ้งความกับตำรวจเมื่อวานนี้ ยืนยันว่าเป็นการแจ้งความส่วนตัว ไม่ได้เกี่ยวกับทางวัด เนื่องจากตัวหลวงปู่เอง ไม่มีความประสงค์จะเอาผิดใครในเหตุการณ์วันนั้น

778273

นพ.สมฤทธิ์ เวียงสมุทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ที่ต้องมาดูอาการหลวงปู่ด้วยตัวเองในวันนี้ เนื่องจากได้ข่าวว่ามีคนมากราบไหว้หลวงปู่เป็นจำนวนมาก อย่างแรกที่เป็นห่วงที่สุดคือเรื่องโควิด เพราะตัวหลวงปู่เองยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เหตุผลที่หลวงปู่ยังไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ได้มีความเป็นห่วงเรื่องผลข้างเคียง ที่ผ่านมาทางทีมแพทย์ได้พยายามมาฉีดวัคซีนให้หลวงปู่มาตลอด แต่หลวงปู่เข้าใจว่าการฉีดวิตามินไปก่อนหน้านี้เป็นการฉีดวัคซีน จึงไม่ยอมฉีด และบอกกับลูกศิษย์ไปว่าตัวเองได้รับวัคซีนไปแล้ว และจะไม่ฉีดอีก

ส่วนนอกจากเรื่องโควิด ตนเองยังได้เข้ามาดูแลเรื่องของยาที่หลวงปู่จะได้รับเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจกับพระอุปัฏฐากชุดใหม่ที่เข้ามาดูแลตัวหลวงปู่ ว่าหลวงปู่ต้องได้รับยาอะไรบ้าง ทั้งยังต้องตรวจเช็กตัวยาในแต่ละวัน ที่มีคนนำมาถวายให้หลวงปู่ ว่าจะเป็นยาที่ให้หลวงปู่ทานได้หรือไม่

สำหรับอาการของหลวงปู่ ล่าสุดวันนี้เท่าที่ตรวจเช็ก หลวงปู่มีอาการเหนื่อยและเพลีย เพราะตัวหลวงปู่พักผ่อนไม่เพียงพอ โดยจากการสอบถามพระที่นอนกับหลวงปู่ ให้ข้อมูลมาว่าตอนกลางคืน หลวงปู่ไม่ยอมนอน และจะลุกขึ้นมานั่งทุกชั่วโมง

วันนี้ได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการของวัด เรื่องจะหยุดเปิดให้คนเข้ามากราบไหว้หลวงปู่ก่อนหรือไม่ แต่ทางกรรมการของวัด แจ้งมาว่า การเปิดให้คนเข้ามากราบไหว้ เป็นความประสงค์ของตัวหลวงปู่เอง โดยหลวงปู่เคยบอกเอาไว้ว่า ตอนนี้เป็นวาระสุดท้ายของตัวท่านแล้ว หลวงปู่อยากเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มากราบไหว้กันให้มากที่สุด ยืนยันยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้หลวงปู่ ตามเวลาที่กำหนด แต่วันไหนถ้าหากหลวงปู่พูดขึ้นมาเองว่าไม่ไหว หรือขอหยุด ก็คงจะต้องปิดรับ คงจะต้องให้หลวงปู่พักผ่อนตามความต้องการของตัวหลวงปู่เอง

318829

ขณะเดียวกัน วันนี้ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบหลวงปู่ หลวงปู่เองได้อนุญาตให้คณะตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่ก่อน เนื่องจากทุกคนมาร่วมทำหน้าที่กันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ วันนี้หลวงปู่มีใบหน้าแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รู้เรื่อง

284556

ที่ สภ.เมืองนครปฐม นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย ในฐานะทนายกองทัพธรรม ได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเวร สภ.เมืองนครปฐม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ กับ นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พร้อมพวก ที่ได้บุกเข้าไลฟ์ที่วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

ซึ่งได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก่อนหน้า โดยมีพฤติกรรมคล้ายกับที่บุกไปที่ที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และมีการไลฟ์สดสอบถามข้อมูลหลวงปู่แสง ญาณวโร และพระเลขา โดยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อนจะเกิดกระแสตีกลับในสังคม โดยวันนี้นายประดับ โพธิการจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เข้าสังเกตการณ์ร่วมด้วย

558624

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65 มีการไลฟ์สดของเพจหมอปลาช่วยด้วย ได้มีนายจีรพันธ์ พร้อมกับพวกรวมกว่า 30 คน มีทั้งทีมงาน และสื่อมวลชน ได้เข้าไปที่กุฏิ 7 โดยบอกว่ามีคนแจ้งว่ามีพระลูกวัดอยู่กับสีกาในกุฎิ พบว่าเป็นชายที่แต่งกายเป็นหญิง ซึ่งชายคนดังกล่าวได้แจ้งว่ามาทำความสะอาด และมาดูแลจัดยา และช่วยดูแลสุขภาพของพระรูปดังกล่าวเท่านั้น

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าทางพระลูกวัดของวัดห้วยจระเข้ได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว จากนั้นก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์กับหลวงปู่แสงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยดูแล้วเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายข้อหา

649641

ด้านนายประดับ โพธิการจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าจากกสถานการณ์นี้เรื่องเกิดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมาตนเองเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง โดยจากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้ทำการสอบสวนทันที และได้รายงานไปที่ต้นสังกัดแล้วก่อนหน้า ซึ่งตอนนี้จะได้มารวบรวมข้อมูลว่าพระวัดได้รับผลกระทบอย่างไร มีอะไรที่สามารถจะดำเนินการอำนวยความสะดวกได้บ้าง

ทั้งนี้การเข้าแจ้งความดังกล่าวเป็นที่จังหวัดนครปฐมถือว่าเป็นคดีแรกที่ทนายกองทัพธรรมได้มีการเข้าแจ้งความเอาความผิดกฎหมายอาญา หลังจากที่เกิดประเด็นในกรณีหลวงปู่แสง ซึ่งพฤตติกรรมของหมอปลา พร้อมพวก คล้ายกับกรณีของหลวงปู่แสง ซึ่งมีหมอปลาทีมงานยูทูเบอร์ และสื่อมวลชนหลายคนใช้กล้องและเอาไมค์จ่อสัมภาษณ์ ซึ่งที่ จ.นครปฐม เป็นการบุกเข้าไปในยามวิกาลด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.