ได้เศร้ าอีกรอบ ประกาศปรับขึ้นร าค าน้ำมันวันนี้

ปตท.-บ างจาก แจ้งร าค าขายปลีกน้ำมัน เบนซิน-โซฮอล์ ปรับขึ้น 80 สต างค์ต่อลิตร

ส่งผล โซฮอล์ 95 ทะลุ 41.05 บาทต่อลิตร โซฮอล์ 91 ทะลุ 40.78 บ าทต่อลิตร

มีผลตี 5 พรุ่งนี้ ส่วนดีเซลคงเดิม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 PTT Station ปรับร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน

และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.80 บ าทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุก ช นิด คงเดิม

มีผลวันที่ 6 พฤษภาค ม 2565 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป โดยร าค าขายปลีกจะเป็นดังนี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เบนซิน = 48.46 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 41.05 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 39.94 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 40.78 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 34.24 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 = 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล = 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 = 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 39.36 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าค าขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ด้าน บริษัท บ างจาก คอร์ปอเรชั่ น จำกัด ประกาศปรับร า ค าน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกช นิด

ปรับขึ้น 0.80 บ าทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลร า ค าคงเดิม จะทำให้ร าค าขายน้ำมันต่าง ๆ เป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 = 41.05 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 39.94 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 40.78 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 34.24 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7= 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล = 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 = 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 39.36 บ าท/ลิตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.