15 พ.ค.เงินเข้าแล้ว บัตรคนจน เช็กสิทธิรับเงินเท่าไหร่

เกาะติดความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้มีโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 14.54 ล้านรายไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำหรับการงวดโอนต่อไปนั้นผู้ถือบัตรบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มไหนจะได้รับวันที่เท่าไหร่ติดตามไทมไลน์ ดังนี้

ไทม์ไลน์โอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 65)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน

เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินเพิ่มเบี้ย200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัว)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวันเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.