อัจฉริยะสั่งเสียหากเป็นอะไรไประหว่างทำ “คดีแตงโม” ฝากคนไทยช่วยดูแลลูกสาวของตน และช่วยจัดงานศพให้ด้วย

อัจฉริยะสั่งเสียหากเป็นอะไรไประหว่างทำ “คดีแตงโม” ฝากคนไทยช่วยดูแลลูกสาวของตน และช่วยจัดงานศพให้ด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.