“เด็กกระดองเต่า” เป็นคำที่ถูกเรียก แต่หลังจากผ่าออกกลายเป็น…

“เด็กกระดองเต่า” เป็นคำที่ถูกเรียก แต่หลังจากผ่าออกกลายเป็น…

Leave a Reply

Your email address will not be published.