เปิดยอดอุปการะ ‘น้องมายด์’ ได้เรียนต่อสมใจแล้ว

เปิดยอดอุปการะ ‘น้องมายด์’ ได้เรียนต่อสมใจแล้ว

จากกรณีน.ส.บุษ ย า ขลังวิเชียร หรือน้องมายด์ อายุ 15 ปี ชาวต.ถ้ากระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำ แ พ ง เพชร ประสบปัญหาพ่อแม่แยกทางกัน ต้องอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเล็กๆ และไม่ได้เรียนหนังสือ เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองพาไปสมัคร แต่เมื่อลุงพาไปสมัครตอนหลังปรากฏว่านักเรียนเต็มแล้ว จึงไม่ได้เรียนต่อ ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าทางโรงเรียนไม่รับ ทางโรงเรียนถูกต่อว่าสร้างความ เ สี ย หายและความไม่สบายใจให้กับโรงเรียนอย่างมาก

 

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิท ย า คม โดยโรงเรียนชี้แจงว่าข่าวเรื่องของน้องมายด์มีความคลาด เ ค ลื่ อ น ที่ว่าโรงเรียนไม่รับนั้น ไม่ใช่ไม่รับ แต่ต้องดำเนินการตามระเบียบการรับนักเรียน และในปัจจุบันน้องมายด์เข้าเรียนต่อแล้ว โดยคณะครูยังยืนยันว่าจะเร่งช่วยกันสอนน้องมายด์ให้เรียนตามเพื่อนให้ทันด้วย

สำหรับยอด บ ริ จ า ค ผ่ า น บัญชีน.ส.บุษ ย า ขลังวิเชียร และนายสุพรรณ เกตุพงษ์ หมายเลขบัญชี 661-6-76466-4 ขณะนี้ยอดพุ่งขึ้นไปเป็น เ งิ น 513,715 บาทแล้ว โดย เ งิ น ในบัญชีนี้จะต้องลงชื่อเบิก 2 คนถึงสามารถเบิกได้ และจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาช่วยดูแลอีก 1 คณะ เพื่อให้การใช้ เ งิ น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใจบุญที่ บ ริ จ า ค มาให้เป็นทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ที่ต้องการอุปการะน้องมายด์ โดยจะส่งเรียนจนจบระดับปริญญาตรีอีกด้วย

น้องมายด์ บอกว่า ขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่เมตตาจนได้เข้าเรียน ขณะนี้ได้เข้าเรียนตามที่ปรารถนาแล้ว และยังขอบคุณผู้ใจบุญทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนมาจนได้ เ งิ น จำนวนมาก ตนจะตั้งใจเรียนตามที่ผู้ใจบุญต้องการ และจะเรียนให้จบ เพื่อให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจที่ช่วย เ ห ลื อ มา

#น้องมายด์
#ได้เรียนต่อแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.