“แม๊” ประกาศถอยจากคดี “แตงโม”

ล่าสุดทางด้านคดีความ นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน แม่แตงโม เ ปิ ดใ จ กับอมรินทร์ทางโทรศัพท์ว่า เรื่องการยื่นฟ้องตรงการกระทำให้ถึงแก่ความ ต า ย คนบนเรือ ส่วนตัวยังไม่ได้มีความคิดที่จะยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงในฐานะผู้ เ สี ย หาย แต่ประเด็นที่พูดกันนั้นเป็นเพียงการพูดกันในเชิงแสดงความคิดเห็นตอนที่มีการพูดคุยกับทาง ส.ส.เต้ และทางนายอัจฉริยะ แค่เป็นแนวทาง

แต่ด้วย ห ลั ก ฐ า น หรือข้อมูลที่ตนได้เห็น พบว่ามีแค่ภาพ ค ลิ ป เ สี ย ง ตามที่ทางนายอัจฉริยะออกมาเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นคราบ เ ลื อ ด หรือ เ สี ย ง ของแตงโม ล้วนแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้น ค่อนข้างมีน้ำหนักน้อย ไม่มีความเชื่อมโยงถึงขั้นที่ ชั ด เ จ น ว่าเป็นการกระทำให้ถึงแก่ความ ต า ย ได้


“ส่วนตัวเลย ก ลั บ มาคิดทบทวนว่าหากตนเองในฐานะผู้ เ สี ย หายเพียงคนเดียว เข้าไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรง อาจจะส่งผล เ สี ย ในอนาคต ถ้าน้ำหนักของ พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ไม่เพียงพอ อาจจะทำให้ตนติดคุกเพียงคนเดียวได้ โดยที่ไม่มีใครมาช่วย”อีกทั้งที่ ผ่ า นมาตนเองก็พ ย า ย ามรอ ห ลั ก ฐ า น ที่ ชั ด เ จ น จากทีมที่ปรึกษาของ ส.ส.เต้ และอัจฉริยะมาตลอด แต่ก็ยังไม่เห็น ทำให้ตนเองก็ เ ค รี ย ด และคิดหนักจนนอนไม่ ห ลั บ เกือบทุกวันว่าตนจะเดินหน้าต่ออย่างไร ห ลั ก ฐ า น ที่ ผ่ า นมามีแค่ ห ลั ก ฐ า น ประกอบ ไม่ได้เป็น ห ลั ก ฐ า น เป็นชิ้นเป็นอัน บางข้อมูลก็ไม่ได้ยืนยันชัดว่าเป็นการกระทำให้ถึงแก่ความ ต า ย


“ตนขอยึดข้อหาในการฟ้องบุคคลบนเรือตามสำนวนที่ทาง ตำ ร ว จ ส่งให้ทางอัยการ และทางอัยการส่งให้ศาลก่อน ก็คือข้อหาเดิมตามที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไป ยังไม่มีเรื่องของการแจ้งข้อหากระทำให้ถึงแก่ความ ต า ย แน่นอน เพราะหากพลาดขึ้นมาใครจะเป็นคน เ สี ย หาย ถ้าไม่ใช่ตน ซึ่งคดีดังกล่าวตนรอได้ มีเวลาอีกตั้ง 20 ปี หากศาลวินิจฉัยออกมาแล้วเราเองยังมีเรื่องเค ลื อ บแคลงใจ ก็สามารถทบทวนเรื่องของคดีได้ ตนขอรอดูก่อนจะดีกว่า ยอมรับ เ ค รี ย ด ทุกวันลำพังตัวของคุณแม่จะอย่างไรก็ได้ แต่ในใจก็ห่วงว่าคุณแม่เองทำเพื่อน้องได้ครบถ้วนหรือยังในทางคดี”


Leave a Reply

Your email address will not be published.