ห มดภ าระ ชี วิต เเ สนส บา ย 5 วัน เกิด เ งินกอง หน้า บ้า น 60 ล้า น

7.วันเสาร์

การงาน:การทำงานที่ทำให้คุณรู้สึกແย่ มันมั่นทอน
ทั้งจิตใจและคุณภาพงานลงไปมาก หากรู้สึกว่า
ไม่ต้องการสภาพแวดล้อมแบ บนี้

การเงิน:แนะนำให้ทำตามใจ อย า กไปก็ไป
การงานช่วงนี้ได้มาจากความพูย าย าม
ของคุณเอง คุณพย าย ามที่จะดิ้นรนเพื่อเงิน
ก้อนเล็กก็จะได้เล็ก ก้อนใหญ่ก็จะได้ใหญ่
เป็นการทำที่ไม่สูญเปล่า

รักของคุณดูหวานแหววแต่ กับคูณเพียง
คนเดียวนะ คนข้างคุณไม่ได้แฮปปี้ด้วยเลย
คนโสด ไม่ແย่ถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นกับคนที่คุณ
กำลังลังเล เดินหน้าลุยเลย

คนโสด : เหตุการณ์เล็ก น้อย จะนำไปสู่เ รื่ อ งที่ไม่คาดคิด ฉะนั้น ก็อย่าประมาทกับสิ่งที่เกิດขึ้น
ควรหาแผนสำรองอุดรอยรั่วเ รื่ อ งที่อาจนำพาไปสู่ความเสียหายในอนาคตได้

คนมีคู่ : บรรย ากาศรอบด้านจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้น แม้ว่าก่อนหน้าจะมีเ รื่ อ ง
บาดหมางใจ หรือทะเลาะกันก็ตาม ทั้งนี้ ก็ขอให้คุณทั้งคู่ให้กำลังใจ และส่งมอบความสุขให้กันและ
กันก็จะเป็นการดี

6.วันศุกร์

การงาน:อยู่กับงานที่ทำ และจงมีสติกับมันมาก
ถ้าไม่อย า กให้งานช่วงนี้เกิດความผิดพลาด
แบบที่คุณเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ทุ่มเทกับงานให้เท่าที่ควรจะทำ เต ือนแล้วนะ

การเงิน:s ะวั งการใช้จ่ายที่มีมากขึ้น โดยเกิດจาก
การที่คุณลืมที่จะจัดการรายจ่ายของตัวเอง

ให้ดี งานนี้บอกเลยว่าถ้ายังไม่s ะวั ง มีโอกาส
เป็นหนี้ก้อนโตแน่นอน
คนโสด : สถานการ์ส่วนใหญ่ของวันนี้ ไม่ว่าคุณจะคิด หรือทำอะไรทุกอย่างก็ดูเป็นไฟเขียวหมด ขอ
เพิ่ง คุณทำทุกอย่างให้มันดี และเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ก็พอ

คนมีคู่ : คุณอาจพบว่าตัวเองมีความเด็ดข า ดน้อยกว่าปกติ แหตุเพราะความรักที่มีต่อคนรัก เพราะ
กลัวว่า เขาจะน้อยใจ หรือไม่พอใจคุณก็เป็นได้ คุณเลยยอมเขามากกว่าที่จะมาทะเลาะ บังคับกัน
แม้ว่า สิ่งนั้นคุณจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

5.วันพฤหัสบดี

คนโสด : หากมีเ รื่ อ งไม่ดีเกิດขึ้นในช่วงเวลานี้ แนะนำให้เงียบไว้ก่อนจะเป็นการดี หากคุณเอาแต่ตี
โพยตีพาย ไม่s ะวั งตัวเอง เ รื่ อ งเดือดร้อนอาจมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้

คนมีคู่ : ความสัมพันธ์ยังคงเป็นจุดสนใจของคนรอบข้าง แต่ก็ต้องระมัดs ะวั ง เพราะกลับกลายเป็น
ว่า คุณสองคนจะกลายเป็นโฟกัสคนรอบข้างมากกว่าความรักของคุณทั้งสอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.