อ.ปริญญา ถามกลับ ‘ประยุทธ์’ สั่งจับตา สาธิต มธ. ติงพูดผิด ซ้ำไม่ตรวจสอบข้อมูล

อ.ปริญญา ถามกลับ ‘ประยุทธ์’ สั่งจับตา สาธิต มธ. ติงพูดผิด ซ้ำไม่ตรวจสอบข้อมูล

อ.ปริญญา ถามกลับ ‘ประยุทธ์’ สั่งจับตา สาธิต มธ. ติงพูดผิด ซ้ำยังไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนพูด จะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ได้ เพราะเป็นถึงนายกรัฐมนตรี

วันที่ 6 ก.พ.65 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านการศึกษา หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้หน่วยงานรัฐจับตา สาธิต มธ. บิดเบือนหลักสูตร ประวัติศาสตร์ และสถาบัน ผ่านทางเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul ความว่า ปัญหาหลักของการศึกษาของประเทศไทยคือ การเอาแต่สอนให้ท่องจำและทำตามอาจารย์สั่ง โดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมาก

การศึกษาแบบนี้เป็น การศึกษาแบบอำนาจนิยม ซึ่งนอกจากจะไม่อาจทำให้ประเทศไทยเกิดกำลังทางความคิดและสติปัญญา ไม่อาจพาประเทศไทยไปไหนได้ แล้วก็ยังเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยเลยครับ

เพราะเป็นการศึกษาแบบสอนให้คนเชื่อฟังผู้มีอำนาจ แม้ว่าอำนาจนั้นจะได้มาโดยมิชอบ การปฏิวัติรัฐประหารถึงยังไม่หมดไป และประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนหลักการความเสมอภาคเท่าเทียม และสิทธิเสรีภาพที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเสียที

โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ “สาธิต” การศึกษาแบบให้นักเรียน “คิด” และมีวินัยแบบ “รับผิดชอบ” ทั้งต่อคนเอง ต่อคนอื่น และต่อส่วนรวม เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสติปัญญา ไม่ได้สอนให้ทำตามสั่ง จึงย่อมแตกต่างไปจากการศึกษาแบบที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยได้รับการศึกษามา เราจึงพอเข้าใจได้ว่าทำไมท่านนายกรัฐมนตรีจึงไม่เข้าใจ

แต่ที่ไม่เข้าใจเลยคือที่ท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ทราบไปฟังมาจากไหนหรือไปอ่านเฟซบุ๊กใครมา มา กล่าวหาว่าโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์บิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันฯ ทั้งๆ ที่เขาแค่สอนให้คิด ให้ตั้งคำถาม และให้มีวินัยแบบคิดเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ท่านยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยก็พูดผิดๆ ไปแล้ว เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อเยาวชน จะว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับ

หน่วยงานที่ท่านสั่งให้จับตา ก็คงลำบากใจเพราะรู้ว่าเรื่องจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูด ทั้งหมดนี้ผมกล่าวในนามอาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึ่ง เพราะไม่ได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ก็ขอให้หน่วยงานที่จะมาจับตาก็ช่วยจับตาและกลับไป บอกท่านนายกว่าท่านพูดผิด และ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนจะพูดอะไรนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.