“ปารีณา” มาแล้ว แซะคนทำงานตั้งแต่ตี5 “วัน อยู่บำรุง” หวั่น “ชัชชาติ” โดนเหมือน “ทักษิณ”

“ปารีณา” มาแล้ว แซะคนทำงานตั้งแต่ตี5 “วัน อยู่บำรุง” หวั่น “ชัชชาติ” โดนเหมือน “ทักษิณ”

“ปารีณา” มาแล้ว แซะคนทำงานตั้งแต่ตี5 “วัน อยู่บำรุง” หวั่น “ชัชชาติ” โดนเหมือน “ทักษิณ”

“ปารีณา” มาแล้ว แซะคนทำงานตั้งแต่ตี5 “วัน อยู่บำรุง” หวั่น “ชัชชาติ” โดนเหมือน “ทักษิณ”

“ปารีณา” มาแล้ว แซะคนทำงานตั้งแต่ตี5 “วัน อยู่บำรุง” หวั่น “ชัชชาติ” โดนเหมือน “ทักษิณ”

VDO “ปารีณา” มาแล้ว แซะคนทำงานตั้งแต่ตี5 “วัน อยู่บำรุง” หวั่น “ชัชชาติ” โดนเหมือน “ทักษิณ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.