เช็กได้แล้วใครได้บ้าง เงินเข้าบัตรคนจน เดือนมิถุนายน

เช็กได้แล้วใครได้บ้าง เงินเข้าบัตรคนจน เดือนมิถุนายน

สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีดังนี้


วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วงเงินซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

โอนเงินเบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท

เพิ่มเงินเบี้ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน


เงิน เบี้ยผู้สูงอายุ ตามโครงการเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะเพิ่มให้ผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตรา 100-250 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65

(กดเป็นเงินสดได้ และสามารถทบในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าลงทะเบียนรับ บัตรสวัสดิการรัฐแห่งรัฐ รอบใหม่ในเดือนส.ค.นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ธนาคารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบใหม่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.