รถทัวร์ชนสะพานต่างระดับสระบุรี ดับทันที 5 ศพ เจ็บ 40

;รถทัวร์ชนสะพานต่างระดับสระบุรี ดับทันที 5 ศพ เจ็บ 40

รถทัวร์ชนสะพานต่างระดับสระบุรี ดับทันที 5 ศพ เจ็บ 40


รถทัวร์ชนสะพานต่างระดับสระบุรี ดับทันที 5 ศพ เจ็บ 40

VDOรถทัวร์ชนสะพานต่างระดับสระบุรี ดับทันที 5 ศพ เจ็บ 40

Leave a Reply

Your email address will not be published.