ทุบโต๊ะข่าว : อึ้ง!เหล็กไหล ทำไม้ขีดดับตามอธิษฐาน เจ้าของขาย389ล.ปัดเก๊-นักวิทย์ชี้บังเอิญ

ทุบโต๊ะข่าว : อึ้ง!เหล็กไหล ทำไม้ขีดดับตามอธิษฐาน เจ้าของขาย389ล.ปัดเก๊-นักวิทย์ชี้บังเอิญ

ทุบโต๊ะข่าว : อึ้ง!เหล็กไหล ทำไม้ขีดดับตามอธิษฐาน เจ้าของขาย389ล.ปัดเก๊-นักวิทย์ชี้บังเอิญ

ทุบโต๊ะข่าว : อึ้ง!เหล็กไหล ทำไม้ขีดดับตามอธิษฐาน เจ้าของขาย389ล.ปัดเก๊-นักวิทย์ชี้บังเอิญ

VDO ทุบโต๊ะข่าว : อึ้ง!เหล็กไหล ทำไม้ขีดดับตามอธิษฐาน เจ้าของขาย389ล.ปัดเก๊-นักวิทย์ชี้บังเอิญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.