ใครไม่มีเงินเก็บ ขอขมาเจ้าที่ เจ้าทาง ในบ้าน ทำแล้วดีกับตัว ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ใครไม่มีเงินเก็บ ขอขมาเจ้าที่ เจ้าทาง ในบ้าน ทำแล้วดีกับตัว ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม
ทำบ่อย ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น ทำไมต้อง ไ ห ว้ เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับ ศ า ล พระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า
การ ไ ห ว้ ดังกล่าวจึงเป็นการ ไ ห ว้ เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควร ไ ห ว้ ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเป็นการ ข อ ข ม า ในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเ กิ น ไป โดยสามารถ ไ ห ว้ ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การ ไ ห ว้ ดังนี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​วิธีการ ไ ห ว้ เจ้าที่กลางบ้าน
1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก
2 ดาวเรือง 9 ด อ ก
3 น้ำ 5 แก้ว
4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล
5 หมากพลู 9 คำ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น
-องุ่น เพื่อ ช่ ว ย ในเ รื่ อ งการเงิน หรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น
-กล้วย จะ ช่ ว ย ให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น
-แก้วมังกร เพื่อ ช่ ว ย ในเ รื่ อ งการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ
-สับปะรด เพื่อจะได้มีหูตากว้างไก


วิธีการจัดของ
ให้ใช้ผ้า ข า ว ปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้า ข า ว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าว ข อ ข ม า ว่า


“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่. บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อ ข อ ข ม า ก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรด ง ด โ ท ษ เ ว้ น โ ท ษและอโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรด ช่ ว ย . (อธิฐานขอตามปรารถนา)”


จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อยดับเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า
ขอบคุ่ณที่มาข้อมูล อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่ ,
ใครที่ใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองนั้นมัวหมองเหลือเกิน ทำมาหากินไม่ขึ้น แนะนำว่าให้ทำตามคำแนะนำที่เรานำมาฝาก ชีวิตของท่านจะเป็นการเปิดโชคทางสว่าง ชีวิตจะราบรื่น ให้ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ศาลพระภูมิประจำบ้าน ทำแล้วชีวิตจะดี ท่านจะช่วยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัย


การไหว้ดังกล่าวนั้นเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน หรือจะเป็นพระประจำบ้านที่อยู่ในบ้านของคุณก็ได้ เราควรไหว้ทุกๆ 3 เดือน 6 เดือนแล้วแต่เราสะดวก เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินไปหรือว่าทำอะไรไม่ดีลงไป แนะนำว่าให้ไหว้ในช่วงของวันอังคารและวันเสาร์ จะถือว่าเป็นวันดี โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้


วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 เราจะต้องมีเพียง 1 คู่ ธูปหอม 5 ดอก

2 ดอกดาวเรืองจำนวน 9 ดอก

3 น้ำสะอาด 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 ชนิดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้ที่ทำ

5 หมากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป ควรเลือกที่เป็นสิริมงคลกับตัวคุณเองและตัวผู้อยู่อาศัย ทำแล้วดีชีวิตจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย ทำแล้วสุขสบายใจไม่เดือดร้อนใคร


– ผลไม้ องุ่น จะช่วยในเรื่องของการเงินให้งอกงาม มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนในทุกๆวันทุกๆเดือน

– กล้วยจะช่วยทำให้สิ่งที่คุณเจอกับปัญหากลายเป็นเรื่องง่าย เหมือนกับว่าเป็นเรื่องกล้วยๆที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมันไปได้

– แก้วมังกร ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกน้องบริวารสำหรับคนที่มีกิจการงานสร้างเป็นของตัวเอง

– สับปะรด จะช่วยในเรื่องของการเป็นหูเป็นตาให้กว้างไกล มีเงินมีทองรอบล้อมกาย

วิธีการไหว้และการจัดของ

1 แนะนำว่าให้ใช้ผ้าขาวปูโต๊ะที่กลางบ้าน จะต้องเป็นผ้าสะอาด โดยให้หันหลังให้กับประตูหน้าบ้านของเรา แล้วเอาข้าวของทุกอย่างวางบนผ้าขาว แล้วทำการจุดธูปจุดเทียนเพื่อที่จะเตรียมขอขมาลาโทษ


2 กล่าวตามดังต่อไปนี้

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน ณ บ้านแห่งนี้ บ้านเลขที่ (กล่าวบ้านเลขที่ของเรา) ข้าพเจ้าชื่อ (กล่าวชื่อ – นามสกุล)

ข้าพเจ้าได้นำเครื่องสักการะบูชามาถวาย ด้วยความเต็มใจ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทั้งที่รู้ก็ดีทั้งที่ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน ขอให้ท่านจงโปรดเมตตา ยกโทษให้กับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดหรือล่วงเกินไป

อโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และโปรดช่วยให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสบายใจ คนรอบกายของ

ข้าพเจ้ามีแต่ความรุ่งเรือง ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุขไม่พบทุกข์ ปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็ขอให้ผ่านออกไปได้ง่ายๆ

(หลังจากนั้นก็กล่าวอธิษฐานในใจ อธิษฐานในสิ่งที่ตัวเองต้องการขอ ไม่ควรอธิษฐานยาวนานจนเกินไป)


หลังจากนั้นก็รอให้ธูปหมด แล้วค่อยดับเทียน แล้วก็ลาผลไม้ ซึ่งวิธีการลาก็คือ จัดที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วก็พูดว่า

“ขอเดนขอชานให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าและคนที่ได้กินด้วยเทอญ” หลังจากนั้นก็นำทานไปกินได้เลย

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.